Diolch am dreialu offer ymholi CorCenCC! Mae'ch adborth yn bwysig i ni ac mae'n ein helpu ni i sicrhau bod yr offer mor hawdd ac effeithlon â phosib.

A wnewch chi ein helpu ni drwy glicio ar y botwm isod a chwblhau ffurflen fer (yn y Saesneg) i roi'ch barn ar ein hoffer hyd yma:

Cewch ychwanegu ffeiliau delwedd at y ffurflen, felly mae croeso i chi bori'r offer a darparu sgrinluniau o unrhyw beth yr hoffech chi dynnu ein sylw ato!

Offer ymholi'r corpws

Adeiladwch ymholiad syml:

Iaith:

E-bost:

Cyfrinair:

Newid iaith i'r Saesneg?

Are you sure you want to update your email address?

Are you sure you want to update your password?